ارائه-کلاسی-اقتصاد-کارآف

محصولاتی که دارای عبارت 'ارائه-کلاسی-اقتصاد-کارآف' هستند

تحقیق اقتصاد کارآفرینی

تحقیق اقتصاد کارآفرینی به مطالعه عوامل موثر بر کارآیی کارآفرینی و تصمیم گیری اقتصادی کارآفرینان می پردازد

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی